Εταιρεία


Η τεχνική-μεσιτική εταιρεία “ATTICA House” με επικεφαλής τον Γεώργιο Τριανταφυλλίδη ως σύμβουλο-διαχειριστή ακινήτων και την Κατερίνα Τσιλιγκίρη ως πολιτικό μηχανικό, εδρεύει στην Αγία Παρασκευή, Αγ. Ιωάννου 23β, στον 1ο όροφο.

Το γραφείο μας αποτελείται από έμπειρους συμβούλους - διαχειριστές ακινήτων που αναλαμβάνουν εκτιμήσεις, αγοραπωλησίες και ενοικιάσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, καθώς και αγοραπωλησίες οικοπέδων.

Επίσης αναλαμβάνουμε ανακαινίσεις, διακοσμήσεις, μελέτες, έκδοση αδειών και πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης, όπως και βεβαιώσεις περί μη αυθαιρεσιών και τακτοποιήσεις. Παρέχουμε επιπλέον στους πελάτες μας νομικές συμβουλές και συνεργασία με συμβολαιογράφο.

Σκοπός μας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στον καλύτερο δυνατό χρόνο και με στόχο την καλύτερη δυνατή τιμή που επιτρέπει η αγορά. Βρισκόμαστε δίπλα σας κατανοώντας τις ανάγκες σας.